Saksanpähkinän kuukausitiedote


Huhtikuu 2023

Huhtikuun alussa päästiin pääsiäistunnelmiin laulujen, askartelujen ja perinteisten pääsiäistouhujen ja tapahtumien myötä. Projektia jatkettiin valmistautuen yöretkeen askarrellen, laulellen ja satujen kautta. Kevät saapui vauhdilla, ja innosti meidät etsimään ja tutkimaan kevään merkkejä sekä kasvattamaan innolla erilaisia kasveja. Saimme nauttia lämpimistä kevätpäivistä, mutta takatalvikin koettiin.

Kielten rikas maailma ja ilmaisun monet muodot:

Laulut ja lorut sekä askartelut nivoutuivat projektiin ja kevään alkamiseen. Opimme uusia lauluja ja muistelimme vanhoja tuttuja. Projektin aikana tutuksi tullut Sinimyllyn lasten noitakirja saatiin tiistain satutuokioiden aikana päätökseen. Lopputarinat liittyivätkin pääsiäiseen ja sen virpomisperinteeseen. Satutuokioilla on kevään tullessa lennetty lintujen mukana ja tutustuttu linturunoihin. Pienille on noidan Kultakutri-kissa jatkanut satuja ja tarinoita eläimistä, linnuista ja keväästä, ja he ovat päässeet ihmettelemään väritaikoja lasipurkissa sekä opetelleet ja esittäneet isommille lintulorun.

Keväiset askartelut ovat olleet alkuvalmisteluja kevään yöretkeä varten. Rekvisiitaksi on askarreltu perhosia, sammakoita ja kukkasia maalaten, leikaten, liimaten ja sommitellen. Lisäksi lentäviä noitia on askarreltu paperista taitellen. Kynätaitoja on harjoiteltu erilaisia kevääseen ja pääsiäiseen liittyviä tehtäviä tehden: väritellen, pisteestä pisteeseen yhdistäen sekä labyrinttiä seuraten.

Minä ja meidän yhteisömme:

Saksalainen pääsiäispupu vieraili tänäkin vuonna ja toi meille parvekkeen kautta munia täynnä olevan korin. Muuten tutustuimme pääsiäisen perinteisiin trulli- ja virvontaperinteestä lukien, virpomisloruja loruillen ja erilaisia pääsiäisherkkuja kuten pashaa ja mämmiä maistellen. Perinteet ja vanhat tavat toimivat myös eri sukupolvia yhdistävänä tekijänä ja tuovat tietoa lapsille omaan kulttuuriin liittyvistä piirteistä, joten tutustumme niihin eri juhlien yhteydessä.

Isommat lapset tekivät retken Ainolan puiston kasvihuoneelle tapaamaan Yrtti-Myrtti -noitaa. Matkalla muisteltiin liikennesääntöjä ja liikenteessä liikkumisen taitoja, ja Yrtti- Myrttiä autettiin istuttamaan herneitä ja auringonkukkia, ja etsimään kasvihuoneesta kuvan esittämät kasvit sekä päästiin maistelemaan erilaisia yrttejä.

Esikoululaiset suunnittelivat ja valmistivat omatoimisesti pienemmille vappuesityksen sirkusteemalla. Suunnittelu- ja organisointitaitoja harjoiteltiin, ja opittiin toimimaan ilman aikuisen ohjausta. Tehtävässä sai käyttää mielikuvitusta ja luovuutta sekä suunnitella kullekin sopivan roolin, jota yhdessä harjoiteltiin ja opittiin kantamaan vastuuta tehtävän suorittamisesta.  Saimme seurata pellen toilailuja, voimamiehen ponnisteluja ja akrobaattien huikeita esityksiä vanteilla, palloilla ja nuoralla tanssien. Loppuhuipentumana oli eskarien ihmispyramidi. Isojen ja pienten yhteistoimintataidot joutuivat koetukselle laskuvarjokangasleikeissä, ja huomasimme, että ohjeiden kuuntelu sekä toisten huomioiminen on tärkeää laskuvarjokankaan käsittelyssä leikin onnistumiseksi.

Kasvan, liikun, kehityn:

Pääsimme taas aloittamaan jumpat koulun liikuntasalissa. Teimme keppijumppaa teemalla luudan käsittely ja lentoharjoitukset, jolloin harjoiteltavina taitona olivat käsitteet, ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen, toisten huomioiminen ja tilan hallinta sekä monipuoliset liikuntataidot hyppäämisestä tasapainoiluun, hitaan ja nopean liikkeen tuottaminen ja oman kehon hallinta. Vapun lähestyessä liikuttiin ilmapallojen ja hernepussien kanssa harjoitellen kehonosia ja käsitteitä, sekä tilan hahmottamista ja voiman käytön hallintaa, sekä harjoiteltiin yhteistyötaitoja patjoja liikuttaen paikasta toiseen siirryttäessä.

Myös metsämörriretkillä on leikitty liikunnallisia leikkejä ja harjoiteltu yhteisiä pelisääntöjä. Mm. noidanpata- hipassa on harjoiteltu suuntien hallintaa ja reaktiokykyä. Kiikut on taas otettu käyttöön pihalla, ja lumen sulaminen mahdollistaa erilaiset liikuntaleikit ja ulkoilun pihalla ja lähiympäristössä.

Tutkin ja toimin ympäristössäni:

Kasvamassa olevien kasvien lisäksi olemme vielä istuttaneet krassia. Erityisesti esikoululaiset ovat olleet kasteluvastaavia, mutta muutkin ovat tehneet osansa ja oppineet vastuunottoa yhteisistä kasveistamme. Viikonlopun jälkeen on huomattu, kuinka tärkeää kastelu ja veden saaminen ovat kasveille! Sinisen huoneen istutusporukka pääsi tutkimaan istuttamiaan herneen versoja haistellen, tunnustellen ja maistellen, ja kasvi tutkittiin läpikotaisin juurista varsiin ja lehtiin luuppia avuksi käyttäen. Istuttaessa oli piirretty arvaus mikä siemenestä syntyy, ja nyt saatiin piirtää lopputulos. Myös esikoululaiset tutustuivat erilaisiin kasvien ja puiden siemeniin ja muutaman viikon jälkeen todettiin kokeen perusteella, millainen lopputulos on herneellä, joka saa vettä/ei saa vettä/kasvaa pimeässä/ulkona pakkasessa.

Eskarissa ehdittiin vielä ennen pääsiäistä mittaus- ja punnitusharjoitusten jälkeen perehtyä tarkemmin viivoittimen käyttöön. Viivoitinta harjoiteltiin käyttämään mitattaessa ja piirrettäessä kolmioita ja suorakulmioita, jotka leikkaamalla ja liimaamalla sommiteltiin luudalla lentävä pääsiäisnoita. Pääsiäisen jälkeen on harjoiteltu liikkumista lähiympäristössä suunnistaen apuna kartta tai Google Maps. Suunnistuskohteina ovat olleet lähialueen leikkipuistot, joihin on tutustuttu leikkien ja tehtäviä tehden. On harjoiteltu suunnittelemista pohtimalla millainen olisi oma unelmien leikkipuisto, ja asetettu paremmuusjärjestykseen vierailun kohteena olleet puistot harjoitellen asioiden perustelemista. Lisäksi on harjoiteltu tunteiden käsittelyä ja ilmaisua erilaisten tehtävien avulla, ja askarreltu stressipallot ja rentouduttu niiden avulla. Lisäksi esikoulussa on jatkettu kirjainten ja äänteiden, laskemisen ja muotojen harjoittelemista eri tavoin. Kotitehtäviä tekemällä harjoitellaan omista tehtävistä ja vastuualueista huolehtimista.

Kevään merkkejä on etsitty ja bongattu innokkaasti ulkoillessa ja retkillä lähiympäristöön. Linturetkiä on tehty ahkerasti puistoon ja meren läheisyyteen, ja mielenkiintoisia havaintoja joutsenista ja hanhista meriharakoihin ja merimetsoihin on tehty. Havaittuihin lintulajeihin on tutustuttu vielä tarkemmin etsien tietoa tabletilta ja tietokoneelta sekä uusista lintukirjoista, joista saa kuuluville myös kyseisen linnun äänen. Retkillä on harjoiteltu rauhallista liikkumista luonnossa, jotta emme häiritsisi ja pelästyttäisi lintuja, toisten kulkijoiden huomioimista liikuttaessa puiston pyöräteillä sekä kiikareiden käsittelemistä lintuja katsellessa. Samalla on saatu hyvää arkiliikuntaa, kun on kävelty paikasta toiseen. Lentää lentää- leikin avulla on opeteltu, minkä kokoinen mikäkin lintu on, ja liikuntaleikkien avulla mieleen on jäänyt asioita lintujen elinympäristöistä ja tavoista.

Pihalla ja Metsämörriretkillä on tutkittu sulamista ja kellumista sekä aineiden sekoittumista toisiinsa. Sekä ulkona että sisällä on harjoiteltu lukemaan QR-koodeja. Pääsiäis- tai luontoaiheinen kuva on kirjattu ylös paperille tai kuvasta on kuultu opettajalta tietoa kyseisestä kasvista, eläimestä tai ötökästä.

Nuppusretkeläiset tekivät oman retkensä puistoon ennen vappua etsiskellen kevään merkkejä. Lintuja nähtiin sekä vedessä, maassa että ilmassa, mutta mikään ei vielä ollut alkanut kasvaa. Retkeläiset tutustuivat lintujen liikkumistapoihin leikin varjolla, ja saivat harjoitella leikin vetämistä toisille. Matkalla harjoiteltiin myös motorisia taitoja väistellessä jäätä, vettä ja koirankakkoja